SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 9-08, fört vid styrelsemöte 16 september -08,

Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

 

 

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström Lars-Erik Johansson
Marie Torgerson Karin Svensson

Åsa Lundström Lars Bjerkenius

Anki Lundström

Lena Petri

Kerstin Johansson

Marlene Solberg

Roland Larsson

Inbjudna:

Susann Andersson ev. ny hemsidesansvarig

Valberedningen:

Mayvi Johansson

Annette Sandberg

Utställningskommittén:

Marita Simring

Mayvi Johansson

Marlene Solberg

 

 

90 Mötets öppnande

91 Godkännande av dagordningen

92 Föregående mötes protokoll

93 Valberedningen

94 Hemsidan

95 Utställningskommittén

Mötet ajourneras för kaffe 20.15

Mötet återupptas 20.40

96 Hemsidan

97 Rapporter

98 Skrivelser in-ut

99 Utställningslokaler 2009

100 Möteslokal nästa år

101 PN material

102 Aktiviteter utställningar

103 Övriga frågor

104 Nästa möte

105 Mötet avslutas

 

90 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

91 Godkännande av dagordningen

Föreliggande Dagordning godkändes

 

92 Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes

 

93 Valberedningen

Gerty Steffenburg-Nordenström, Marlene Solberg, Kerstin Johansson, Marie Torgerson, Roland Larsson och Lena Petris mandat tid går ut. Vissa av dessa kan tänka sig att sitta kvar och valberedningen jobbar på ersättare.

94 Hemsidan

Ny ev. ansvarig för hemsidan informerade och visade på data hur hon har tänkt lägga upp den.

95 Utställningskommittén

Genomgång av checklista för Tånga Hed

 

Mötet ajourneras för kaffe 20.15

Gerty Steffenburg-Nordenström tackade de inbjudna

Mötet återupptas 20.40

96 Hemsidan

Styrelsen beslutade att låta Susann Andersson ta över hemsidan

97 Rapporter

Kassören: Ekonomin är god.

Övriga: Klippkursen med Doris Backe bara 4 som har betalt, Kerstin Johansson pratar med Lasse Johansson

 

98 Skrivelser in-ut

Förslag från mellansvenska om ändring av bedömnings klass på utställningar, styrelsen såg inte positivt på detta och Gerty Steffenburg-Nordenström svarar dem per brev.

Protokoll nr 8 från södra avdelningen

Protokoll från mellansvenska avdelningen

Protokoll från norra avdelningen

Utskick från SKK på avliden CS ledamot

Mail från medlem angående dåligt skriven paragraf

Utskick från CS om förslag till ny bragdhund

Lena Petri har gjort checklista för medlemsträff/evenemang. Hon har även gjort en inventarielista.

SKK angående ringsekreterare och deras personnummer som används vid bokning av dessa

SKK angående registrering av importerade hundar

 

99 Utställningslokaler 2009

Marie Torgerson kollar Gothia Arena i Västra Frölunda.

Gerty Steffenburg-Nordenström kollar Rotundan i Borås

 

100 Möteslokal nästa år

Vi har förslag på studiefrämjandet, konferenslokal i Kortedala och Blå Stjärnan

 

101 PN material

Årsmötet 14/2 -09 kl. 15.00 på studiefrämjandet i Göteborg

Motioner till styrelsen senast 23/1-09

Mars utställningen, domare Torbjörn Skaar Paul Stenton, sista anmälan 9/2-09

My dog 3/1-6/1 -09 Ewa Forshult håller i ordningställandet av montern

 

102 Aktiviteter utställningar

Intet nytt

 

103 Övriga frågor

Inköp av kompost galler

Marlene Solberg undrar om ringträning veckan före utställning, vi satsar på detta till nästa år.

Mail angående en person som eventuellt inte är medlem men som vill ha valphänvisning. Kerstin Johansson kollar upp medlemskapet

Ändra medlemsmötet den 8/11-08 till fredag 7/11- 08 istället

 

104 Nästa möte

Hos Roland Larsson onsdagen den 5/11 kl. 19.00

 

105 Mötet avslutas

Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
Sekrt. Ordf.