SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 8-08, fört vid styrelsemöte 11 augusti -08,

Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

 

 

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström Åsa Lundström
Marie Torgerson Anki Lundström

Lars Bjerkenius

Lena Petri

Kerstin Johansson

Marlene Solberg

Lars-Erik Johansson

Karin Svensson

Roland Larsson

Inbjudna:

Nore Fredriksson revisor

 

§ 78 Mötets öppnande

§ 79 Godkännande av dagordningen

§ 80 Föregående mötes protokoll

§ 81 Rapporter

§ 82 Skrivelser in-ut

§ 83 Utställningslokaler

§ 84 Möteslokal nästa år

§ 85a) PN 3

§ 85b) Hemsidan

§ 86 Aktiviteter utställningar

§ 87 Övriga frågor

§ 88 Nästa möte

§ 89 Mötet avslutas

 

§ 78 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 79 Godkännande av dagordningen

Föreliggande Dagordning godkändes

 

§ 80 Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes med ändring av Kerstins efternamn till Johansson

 

§ 81 Rapporter

Kassören: redovisade för följande konton, plusgirot, länsförsäkringar och kassan

Övriga: Medlemsantalet i klubben har minskat, enligt lista.

Klippkursen med Doris Backe är fulltecknad.

”Topnotkommité”, Lena Petri, Marlene Solberg, Kerstin Johansson och Marie Torgerson, ska undersöka om det finns intresse för ett läger med utställningsinriktade ekipage. Lägret ska innefatta bad, föning, klippning för utställning och topnot uppsättning.

 

§ 82 Skrivelser in-ut

Protokoll från CS

Protokoll från södra avdelningen

Brukshundsklubben om agility och lydnad

Förslag till Hammiltonplaketten: Gerty Steffenburg-Nordenström skickar in förslag.

Kennelklubbens förtjänsttecken: fundera på förslag till nästa gång

 

§ 83 Utställningslokaler

Volvia hallen är bokad 6 mars och 9 oktober 2010, väntar på kontrakt

 

§ 84 Möteslokal nästa år

Vi har förslag på studiefrämjandet, konferenslokal i Kortedala där Kerstin Johansson jobbar eller hemma hos Lena Petri

 

§ 85a) PN – material

Anki Lundström vill ha nästa material via mail.

Inoffesiella utställningen 16/11

Vardagsvård 25/10

Medlemsträff 8/11, akutsjukvård eller Ove Germundsson. Anmälan till Lasse Johansson som också bokar lokal. Gerty Steffenburg-Nordenström mailar Anki Lundström

§ 85b) Hemsidan

Vi bjuder in Susanne Andersson till nästa möte, hon är intresserad.

Även valberedningen bjuds in.

 

§ 86 Aktiviteter – utställningar

Intet nytt, bordlägges

 

§ 87 Övriga frågor

Fråga Vivi-Anne Hellberg om det finns lista på figuranter och maila dessa till Lasse Johansson

Diskussion angående utlämnande av nummerlappar på utställning – vi måste organisera bättre och göra två köer.

Vi bryter för kaffe och tackar Nore Fredriksson

Förhandlingarna återupptas

Förrådet – måste städas, utställningskommiteén och Lena Petri, Karin Svensson. Marlene Solberg kontaktar Mayvi Johansson

Hela kommiteén bjuds in inför alla utställningar

 

§ 88 Nästa möte

Hos Roland Larsson den 16/9 kl. 18.00 OBS! tiden

 

§ 89 Mötet avslutas

Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
Sekrt. Ordf.