SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 7-08, fört vid styrelsemöte 18 juni -08,

Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

 

 

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström Lena Petri
Marie Torgerson Marlene Solberg

Roland Larsson Karin Svensson

Lars Bjerkenius

Åsa Lundström

Kerstin Johansson

Anki Lundström

Lars-Erik Johansson

66 Mötets öppnande

67 Godkännande av dagordningen

68 Föregående mötes protokoll

69 Rapporter

70 Skrivelser in-ut

71 Utställningslokaler

72 Kit till klippkursen

73 PN 3

74 Aktiviteter - utställningar

75 Övriga frågor

76 Nästa möte

77 Mötet avslutas

 

66 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

67 Godkännande av dagordningen

Föreliggande Dagordning godkändes

 

68 Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

69 Rapporter

Kassören: redogjorde för tillgångar på postgirot och i kassan.

Övriga: öppnat förråd på Humlans minilager

Utställningsresultat Tjolöholm, Volvia hallen och brukslägret har alla gott med vinst.

70 Skrivelser in-ut

MH för andra raser kan hållas av Spk efter ansökan hos CS.

Positivt brev angående Tjolöholms utställningen.

SAR: särskilda rosetter för de udda färgerna aprikos, silver och röd.

Brev om utställnings klippning.

Nordiska domarguiden

Brev om agility bokförlaget Axplock

Brev från CS årsstämma

Nya allrounddomare

SKK angående tävlingslicens för icke registrerade hundar.

Nya mått på pudel.

Utställning specialklubbarna.

Länsklubbarnas utställningsschema.

Länsklubbarnas lydnadsprovs schema.

SKK ägarregister

 

71 Utställningslokaler

Tånga Hed bokat 12 oktober 08

Jenny lunds ridhus bokad 16 november 08

Volvia hallen är bokad 6 mars och 9 oktober 2010

7 mars och 11 oktober 2009 finns fortfarande ingen lokal

 

72 Kit till klippkursen

Gerty Steffenburg -Nordenström har köpt in ett tasskär, ett lammskär och fem saxar

 

73 PN 3

Anki Lundström vill ha domarpresentation till oktoberutställningen, Kurt Nilsson och Julia Shuko.

Pudelpromenad Vendelsberg 7 september

74 Aktiviteter - utställningar

Checklista för Borås

Lasse Johansson informerade om brukslägret, allt var toppen och han vill ha ett nytt läger 09-05-28-31, styrelsen tillstyrkte.

 

75 Övriga frågor

Gerty Steffenburg- Nordenström skickar iväg LP hunden till CS lydnadsavdelning.

Roland Larsson informerade om att han kommer att avgå som webbmaster vid årsmötet.

 

76 Nästa möte

Hos Roland Larsson onsdagen den 11/8 kl. 19.00

77 Mötet avslutas

Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
Sekrt. Ordf.