SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 6-08, fört vid styrelsemöte 8 maj -08,
Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

Närvarande:
Gerty Steffenburg-Nordenström
Marie Torgerson
Lena Petri
Karin Svensson
Roland Larsson
Marlene Solberg
Åsa Lundström
Kerstin Svensson

Frånvarande:
Lars-Erik Johansson
Lars Bjerkenius

§ 53 Mötets öppnande
§ 54 Godkännande av dagordningen
§ 55 Föregående mötes protokoll
§ 56 Rapporter
§ 57 Skrivelser in-ut
§ 58 Utställningslokaler
§ 59 Kit till klippkursen
§ 60 a) släpkärra – köpes ej, vi hyr. Marie, Gerty och Karin kollar om förråd
§ 61 Anmälningsavgift
§ 62 PN
§ 63 Aktiviteter – utställningar
§ 64 Övriga frågor
§ 65 Nästa möte
§ 66 Mötet avslutas

§ 53 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 54 Godkännande av dagordningen
Föreliggande Dagordning godkändes

§ 55 Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 56 Rapporter
Kassören: redovisade tillgångarna på postgirot Övriga: rapport från pudelfullmäktige. Diskussion om forumet, förslag på att det skulle vara inloggning med medlemsnummer och namn.

§ 57 Skrivelser in-ut
Genomgång av 2 protokoll från norra avdelningen Ett protokoll från södra Info från veterinärkliniker i närområdet

§ 58 Utställningslokaler
Gerty kollar Tånga Hed för okt.-08 Gerty och Marie kollar andra alternativ också

§ 59 Kit till klippkursen
Gerty köper in ett tasskär, ett lammskär och fem saxar

§ 60
a) släpkärra – köpes ej, vi hyr. Marie, Gerty och Karin kollar om förråd
b) kopiator – Kerstin kollar om pris
c) dekaler – 500 stycken
d) stämplar – fanns i kassaskrinet
e) kuvert – Roland beställer

§ 61 Anmälningsavgift
from. tredje hunden halv avgift
250:- / vuxen hund
150:- / valpar och veteraner
160:- inoff

§ 62 PN
September – utställningsklippn. Med Doris backe 600:- , anmälningar till Lasse
Vardagsv.1 6/9 anmälan till Gerty 400:-
Vardagsv. 2 25/10 anmälan till Gerty 400:-
Officiell utst. 11/10 sista anmäl. 15/9 anmälan Gerty
Domare: Kurt Nilsson / stora och valpar Julia Shuko / mellan, dvärg, toy
MH – Vivi-Anne Hellberg okt. 350:-
Handlerträning – Lena Petri Stenungsund aug. el. sept.
Pudelpromenad – 7 sept.

§ 63 Aktiviteter – utställningar
Pudelpromenad – 7 sept.
MH – okt. anmäl. Vivi-Anne Hellberg
Handlerträning med Lena Stenungsund
Vi skickar faktura till fyra stycken som ej har betalt……
Önskan om gruppbedömning
Barn med hund – två grupper, 7 – 10 år och 11 – 15 år kostn. 30:-
Vid utställn. --- samlas efter vi har gjort färdigt ringar och allt färdigt och gå igenom allt för dagen.
Ingen kvalitets bedömning på inofficiella utställningar

§ 64 Övriga frågor
Bankgirot – varför ha det kvar när det ändå bara krångla, ta bort det från alla aktiviteter
Utställningsansvarig kursen – vad blev den av?
Karin Jansson, Elisabeht Erlandsson och Annika Sandberg ställer gärna upp som ringsekreterare
Vi ökar sponsringen till Pudelnationalen med 1000:- till allt som allt 2000:-

§ 65 Nästa möte
Hos Roland onsdagen den 18/6 kl. 19.00

§ 53 Mötet avslutas
Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Marie Torgerson

Gerty Steffenburg-Nordenström

Sekrt.

Ordf.