SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 5-08, fört vid styrelsemöte 1 april. -08,
Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

Närvarande:
Gerty Steffenburg-Nordenström
Lars-Erik Johansson
Marie Torgerson
Lena Petri
Lars Bjerkenius
Karin Svensson
Roland Larsson
Marlene Solberg
Åsa Lundström
Kerstin Svensson
Inbjudna Pf- delegater:
Mayvi Johansson
Marita Simring
Mona Plånborg Grenholm
Inbjudna utställningskommitén:
Mayvi Johansson
Marita Simring

Frånvarande:
Ann-Christin Lundström

§ 40 Mötets öppnande
§ 41 Godkännande av dagordningen
§ 42 Genomgång med utställningskommitén inför Tjolöholm
§ 43 Genomgång med PF delegaterna
§ 44 Föregående mötes protokoll
§ 45 Rapporter
§ 46 Skrivelser in-ut
§ 47a) Ekonomiska ersättningar
b) Vi köper inte in klubbjackor, Gerty kontaktar Proplan om sponsringsjackor
c)
d) Pudeldekaler:
e)
§ 48 Aktiviteter
§ 49 PN
§ 50 Förrådlokal
§ 51 Övriga frågor
§ 52 Nästa möte
§ 53 Mötet avslutas

§ 27 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 28 Godkännande av dagordningen
Föreliggande Dagordning godkändes

§ 42 Genomgång med utställningskommittén inför Tjolöholm
Domare för dagen: Alf Andersson, Seija Wahlström och Berit Ullén Svensson Mayvi sätter in en annons i GP om utställningen. Roland lägger ut annons på Västra Kennelklubbens sida. Lars trycker kataloger. Kommittén inhandlar 2 stycken partytält.

§ 43 Genomgång med PF delegaterna
Genomgång av kompendiet för PF

Fika paus

§ 44 Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes med en ändring av Kerstins efternamn, det ska inte vara Svensson utan Johansson

§ 45 Rapporter
Kassören: inga rapporter
Övriga:
Lägret: det har kommit in 32 anmälningar, det är varierande anmälningar i de olika grupperna. Varje grupp måste bära sig själva, får slå ihop grupperna.
Pudelnationalen:Vi sponsrar.
Studiefrämjandet: Lasse har varit på deras årsmöte och redogjorde för detta.
Kerstin Johansson har ny adress: Solbäckevägen 10,  442 90 Kungälv

§ 46 Skrivelser in-ut
Genomgång av 2 protokoll från CS
Marie läste upp flera skrivelser från SKK

§ 47a) Ekonomiska ersättningar
Milersättningen ändrad
Ersättning till styrelsen –
Ordf.
Sekr.
Kassör
Utst.sekr.
Web.ansv.
Utb.ansv.
Paragrafen omedelbart justerad

b) Vi köper inte in klubbjackor, Gerty kontaktar Proplan om sponsringsjackor

c)Boken föreningsetik tar Kerstin med sig till nästa möte.

d) Pudeldekaler: Gerty hade ett pris för 500 st lika många rektangulära guldfärgade Marie kollar upp om hon kan få det billigare på ett annat ställe till nästa gång.

e) Hon kollar även Vista prints kuvert med logga, Gerty hade ett pris moms.

§ 48 Aktiviteter
Föreläsning Intervet ons. 9/4, Marie fixar fika och blomma. Vardagsvård steg 2, 26/4 el. 3/5 Marie preliminär bokar Volviahallen för hösten 2008 och våren 2009

§ 49 PN
Inget redovisat

§ 50 Förrådlokal
Lars kollar upp detta.

§ 51 Övriga frågor
Mayvi fyller jämnt den 13/4, öppet hus den 12/4 Vi köper presentkort på Pudelparadiset och blommor

§ 52 Nästa möte
Hos Roland torsdagen den 8/5 kl. 19.00

§ 53 Mötet avslutas
Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Marie Torgerson

Gerty Steffenburg-Nordenström

Sekrt.

Ordf.