SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 11-08, fört vid styrelsemöte 10 dec. -08,
SÄKK:S Lokal Töllesjögård vid Rv 41, 7 km söder om Borås

Närvarande:
Gerty Steffenburg-Nordenström
Marie Torgerson
Lena Petri
Kerstin Johansson
Lars-Erik Johansson
Åsa Lundström
Marlene Solberg

Frånvarande:
Roland Larsson
Karin Svensson
Ann-Christin Lundström
Lars Bjerkenius

§ 121 Mötets öppnande
§ 122 Godkännande av dagordningen
§ 123 Föregående mötes protokoll
§ 124 Rapporter
§ 125 Skrivelser in-ut
§ 126 Inofficiell utställningar
§ 127 Monter på My Dog 2009
§ 128 Möteslokal
§ 129 Årsmötet 14/2 -09
§ 130 Övriga frågor
§ 131 Nästa möte
§ 132 Mötets avslutas

§ 121 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 122 Godkännande av dagordningen
Föreliggande Dagordning godkändes

§ 123 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes

§ 124 Rapporter
Kassören: Ekonomin är stabil. Cafeterian Ale Jennylunds ridhus var bra.
Övriga: Årets utställnings hundar redovisades.
Kerstin tar kontakt med Susann Andersson om tack till alla sponsorer som läggs ut på hemsidan.

§ 125 Skrivelser in-ut
Protokoll nr 5 o 6 från norra
Protokoll nr 10 från södra
Information om ägarregistret
Skrivelse om lägsta ålder för parning, Gerty Steffenburg-Nordenström svarar CS
Från SKK om särskilda åtgärdsprogram för vissa raser
SKK om förtydligande angående veterinärintyg på utställning
SKK gjort en förtydligande tolkning av vem som ska ha cert

§ 126 Inofficiell utställningar
Bokningen på Tjolöholm är klar, 2/5-09 Kontrakt har kommit. Klasser: valp upp till 9 månader. Öppen 9 mån.-8 år, över 8 år veteran.

§ 127 Monter på My Dog 2009
Brev från medlem om att hon vill ha foton av olika aktiviteter som hon kan ha i montern. Gerty Steffenburg-Nordenström pratar med henne.

§ 128 Möteslokal
Inget nytt

§ 129 Årsmötet 14/2 -09
Verksamhetsberättelsen ska vara färdig till näst möte. Styrelsen lägger en proposion angående för dyra anmälningsavgifter på utställn.Gerty Steffenburg-Nordenström skriver. Kerstin Johansson pratar med revisorerna.

§ 130 Övriga frågor
Klippkurs vardagsvård 28/2 -09 kl. 10.00
Kerstin Johansson kollar med Kungliga hundar om lokal
Alla kommer med förslag på aktiviteter nästa verksamhetsår.

§ 131 Nästa möte
I Södra Älvsborgkennelklubbs lokal, Töllesjögård, Rv. 41 Borås 26/1 -09 kl. 19.00

§ 132 Mötet avslutas
Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras

Marie Torgerson

Gerty Steffenburg-Nordenström

Sekrt.

Ordf.