SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 1-08, fört vid styrelsemöte 23 jan. -08,

Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

 

 

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström
Lars-Erik Johansson Lennart Falheim

Roland Larsson Nore Fredriksson
Marie Torgerson Monika Sandberg-Fredriksson
Lena Petri
Ann-Christin Lundström

Lars Bjerkenius


1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordningen

3 Föregående mötesprotokoll

4 Rapporter

5 Skrivelser in ut

6 Aktiviteter

7 SPK handboken

8 My Dog

9 PN

10 Förslag till propositioner till årsmötet

a)Norbergska vinkeln

11 Övriga frågor

12 Nästa möte

13 Mötets avslutande

 

1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2 Godkännande av dagordningen

Föreliggande Dagordning godkändes med tillägg

3 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 9-07,04 dec. -07 lades till handlingarna

 

4 Rapporter

Kassör
Kassa 1312:- PG 4168:- & Länsf.Bank 11.147:- kredit 25.000:-

Disponibla medel inkl. krediten är 41.627

 

5 Skrivelser in ut

Inkomna:

Vi gick igenom västras bästa pudlar

Freestylekurs

MH kommitéen

Cruseas kommentar om dubbelbokning

Inger Cederholm förfrågan om klippkurs Varberg

Frigångare friskvård för seniorer

Norras protokoll 7 och 8

Mellansvenskas protokoll

Justera 87 b, domarna som ska tillfrågas heter Ute Hansen och Torbjörn Skaar

Temaföreläsning Intervet i april

Skrivelse från SKK

 

6 Aktiviteter

Klippkurser:

Vi ställer upp med ledare om de fixar lokal och deltagare

Vardagsvård steg 1, 1 mars 10.00 15.00 pris 400:- anmälan till Gerty, lunch ingår

Vardagsvård steg 2, 26 april

Doris Backe 20 el. 27 sept. 10.00 15.00, Lena kollar upp detta

b. Årsmötet:

Lena ordnar blommor till bäst i väst och de som avgår.

Gerty kontaktar Gunilla om glas till Nore och Monica

Verksamhetsberättelsen alla tittar på den

Utställningen i Mars Marlene kallar utställningskommitéen, Lena kontaktar Marlene

Lena pratar med Susanne med tavlorna och Mia Övernäs till utställn.

Parkeringsvakter - utställn. Kommitéen

Lars B hämtar domaren fredag Landvetter

Marie tar hand om ny handler kurs med Gerard

15 maj förstahjälpen kurs, Anki Lundström håller i denna

Ja, till Anki Hults förslag om lotteriförsäljning på utställningen

Brukslägret: Anki tar emot anmälningarna, det har blivit en höjning på anmälningsavgiften

 

 

 

7 SPK handboken

Lades till handlingarna

 

8 My Dog

Måste få folk som vill ta hand om montern på My Dog till nästa år

9 PN

Anki Lindström skriver där

 

10 Förslag till propositioner till årsmötet

a)Norbergska vinkeln

Gerty skriver en proposition om detta

Addison

Lena skriver en proposition om detta

Förråd: alla kollar upp om det går att hyra billigt. Roland kollar Shurgard

Kopiator: den efterskänks till Nore. Lars trycker kataloger och Roland gör PM

 

11 Övriga frågor

Pudelnationalen Reklamblad att dela ut på utställningar här hemma och i utlandet

Västra Kennelkubbens hemsida vi lägger ut vår sida där, Roland ordnar detta

Gratis lokal om man bokar utställning i samband med My Dog

Norras kassarapport ligger ute på hemsidan

Marie får köpa in usb minne för arkivering av protokoll

 

12 Nästa möte

När: 21 februari 2008, kl. 19.00
Var: Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

 

13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

 

 

 

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
Sekrt. Ordf.