SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 10-08, fört vid styrelsemöte 5 november -08,

Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

 

 

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström Åsa Lundström
Marie Torgerson Lars Bjerkenius

Karin Svensson Marlene Solberg

Anki Lundström

Lena Petri

Kerstin Johansson

Roland Larsson

Lars-Erik Johansson

 

Utställningskommittén:

Mayvi Johansson

Helene Carledal

 

106 Mötets öppnande

107 Godkännande av dagordningen

108 Föregående mötes protokoll

109 Utställningskommitén

110 Rapporter

111 Skrivelser in-ut

112 Inofficiell utställn. Rabbalshede

113 Monter på My Dog 2009

114 Möteslokal

115 PN material årsmötet, utställning, aktivitetermm.

116 Årsmötet

117 Kritikskrivning

118 Övriga frågor

119 Nästa möte

120 Mötets avslutas

 

106 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

107 Godkännande av dagordningen

Föreliggande Dagordning godkändes

 

108 Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes

 

109 Utställningskommittén

Genomgång av checklista för Ale Jennylunds Ridhus. Inköp av 20 nya klappstolar, Marie Torgerson ombesörjer detta. Förslag på pokaler till officiella utställningar. Gerty Steffenberg-Nordenström tackade kommittén. Förhandlingarna fortsatte.

110 Rapporter

Kassören: Ekonomin är stabil. Tånga Hed ej klar.

Övriga: Medlemssiffror alla avdelningar har tappat medlemmar. Västra har hittills i år tappat 77 stycken. Vi får jobba mer med att profilera oss och dela ut information på framförallt inofficiella utställningar.

Kolla med Skk om det finns lista på nya valpköpare som vi kan få tillgång till för värvning till pudelklubben.

Kungliga hundar.com kan finnas lokaler att hyra för tex. Klippkurser, handlerträning, styrelsemöten. Marie Torgerson kontaktar dom.

111 Skrivelser in-ut

Protokoll nr 12 från CS .

Protokoll nr 9 från södra avdelningen

Protokoll nr 8 från mellansvenska avdelningen

Ewa Forshult om montern på My Dog, vi måste höra med västra kennelklubben. Gerty Steffenburg-Nordenström kollar.

Jessica Blahd är ny ansvarig redaktör för Pudel nytt. Alla som skickar in måste skriva tydligt och klart vad som ska stå med och var.

En medlem gör en förfrågan om annonsering på västras hemsida angående pudelpromenader och andra aktiviteter som dom har, i så fall måste hon vara kontaktombud för sitt område. Gerty Steffenburg-Nordenström svarar henne.

Utställningar 2011

12/3 Volviahallen Göteborg

2/7 Borås/ Tånga Hed

15/10 Volviahallen Göteborg

Skk 3 fall av pudeluppfödare anmälda till disciplinnämnden: En - som fick en varning förenad med registreringsförbud i tre år.

En - påföljd uteslutning.

En en varning kombinerad med ett års utställns-, prov- och

tävlingsförbud

112 Inofficiell utställn. Rabbalshede

Mötet ansåg att det ligger för långt bort, vi bokar Tjolöholm. Gerty Steffenburg-Nordenström bokar lördag den 2/5 09

 

113 Monter på My Dog 2009

Gerty Steffenburg-Nordenström kontaktar västra kennelklubben för besked. Anci Lundström kontaktar Ewa Forshult.

114 Möteslokal

Nästa möte blir i Borås, på kennelklubben. Alla undersöker andra alternativ för nästa år.

 

115 PN material årsmötet, utställning, aktivitetermm.

Allt materiel till pn nr 1 ska med nu, Mars utställn, årsmötet, aktiviteter. Sätta en blänkare om det finns intresse för en spårkurs till våren.

Gick igenom checklista för medlemsträffen.

116 Årsmötet

Kerstin Johansson och Marie Torgerson skriver verksamhetsberättelsen. Lars-Erik Johansson bokar lokal till den 14/2 09 klockan 15.00

 

117 Kritikskrivning

Det behövs fler som kan skriva kritiker. Lena Petri fick en bunt av Gerty steffenburg-Nordenström

118 Övriga frågor

Hur gör vi med tryckning av katalogerna? Kolla föreningsservice. Gerty Steffenburg-Nordenström och Lena Petri kollar olika förslag.

 

119 Nästa möte

I Södra Älvsborgkennelklubbs lokal Borås 10/12 -08 kl. 19.00

 

120 Mötets avslutas

Gerty avslutar mötet och tackar för visat intresse

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
Sekrt. Ordf.