Tillbaka       Tidigare vinnare

Smålansstatyetten
Skänkt av Svenska Pudelklubben/Smålandsektionen till Best In Show på SPK:södras sommarutställning 

Vandringspriset utdelas till Best in show i samband med Smålandssektionens årliga utställning

Priset tillfaller den som erhållit tre inteckningar.

Priset ska vara sektionen tillhanda senast en månad före utställningen.

Vinnare av vandringspriset ombedes fylla i uppgifterna i bifogad pärm samt klistra in foto på den vinnande hunden.

OBSERVERA!

Smålandsstatyetten ska återlämnas i bifogad kartong.

Inteckningar i Smålandsstatyetten
År

Hund

Ägare

2010
CH Huffish Intensive Care
Charlotte Sandell
2009
CH Diego Da Maya
Zuleika Torrealba&Charlotte Sandell
2008
Christer Ivarsson
2007
Mikael & Fredrik Nilsson
2005
Anders Rosell & Stephen Wheeler
2004
Anders Rosell & Stephen Wheeler
2003
Kicki Nielsen
2002
CH Fixus Not For Sale
Anne & Jannica Wallin
2001
CH Tacchini's Cocco-Chanel
Stefan Karlsson
2000
Sanne Johansson
1999
Margareth Wear & Anne Bergman
1998
CH Huffish Boogie Woogie Man
Åsa Blohm
1997
Linda Granath
1996
Susanne Svedberg & Mikael Nilsson
1995
Åsa Lundström & Hans Roy
1994
Dan Andersson & Ingalill Hansson
1993
Ann & Anette Johansson
1992
Roland & Susanne Jern Fälth