Tillbaka       Tidigare vinnare

Trollvikens VP
Priset instiftades 2003 av Karin Nilsson, Trollvikens kennel, att utdelas på SPK:södras årsmöte

Priset skall tillfalla vinstrikaste svenskfödda svarta eller bruna dvärgpudel vid högst 5 av SKK och SPK anordnade officiella utställningar och vars ägare är medlem i SPK:södra. Donatorn äger ej rätt att tävla om priset. Priset tillfaller för alltid den medlem som erövrat detsamma tre gånger. Priset skall delas ut vid avdelningens årsmöte. Poäng räknas enligt följande.

Cert= 2p
1Bh/Bt= 5p
2Bh/Bt= 4p
3Bh/Bt= 3p
4Bh/Bt= 2p
5Bh/Bt= 1p
BIR= 2p
BIM= 1p

Inteckningar i Trollvikens VP
År

Hund

Ägare

2003 Sandust Status Symbol Susanne Johansson
2004 Sandust Status Symbol Susanne Johansson
2005 CH Black Basic Fantastic Fonzie Svante Hellberg
2006 Barista's Black Pearl Maria Starkman
2007 Ingen sökande  
2008 Ingen Sökande   
 2009  CH Kudos Absolut  Mikael&Fredrik Nilsson
 2010  CH Kudos Absolut  Mikael&Fredrik Nilsson