Tillbaka   Tidigare vinnare

Teenage Strindbergs Vandringspris
2006-2016

Skänkt av Ingrid  Persson, Kennel Teenage

Statuter

Priset ska tilldelas den dvärgpudel som erhållit flest poäng enligt nedanstående poängberäkning.
Ägaren skall vara medlem i SPK södra. Priset tillfaller för gott den person som har flest inteckningar
i priset under en tioårsperiod. Om två eller flera personer har samma antal inteckningar förlängs
perioden med ytterligare fem år. Donatorn har inte rätt att tävla om priset.
Vandringspriset skall delas ut vid SPK:s Södras årsmöte. Det åligger mottagaren av priset
att se till att detta är tillgängligt vid nästa årsmöte .                            

Poänberäkning
Poängen beräknas på utställningsresultat från fem officiella utställningar i SPK eller SKK regi under det aktuella året.

1:  Bästa hane / tik                 5p
2:  Bästa hane / tik                 4p                                             
3:  Bästa hane / tik                 3p                   
4:  Bästa hane / tik                 2p 
5:  Bästa hane / tik                 1p                                                
BIR                                         2p
BIM                                        1p
Grupp 1:a                               5p
Grupp 2:a                               4p
Grupp 3:a                               3p
Grupp 4:a                               2p
Grupp 5:a                               1p

Tidigare vinnare

År Hund Ägare
2006 Barista's Black Pearl Maria Starkman
2007 Ingen sökande  
2008  Ingen sökande   
2009 CH Kudos Absolut   Mikael&Fredrik Nilsson
2010 CH Kudos Absolut   Mikael&Fredrik Nilsson