Tillbaka       Tidigare vinnare

SPK:södras vandringspris
Fastställt 1961-02-28

Statuter:
Tävlan om priset står öppet för svenskfödda pudlar av alla godkända färger och storlekar och vars ägare är medlem i SPK:södra . Vandringspriset utdelas  vid SPK:södras ordinarie årsmöte och tillfaller den pudel, som under året erhållit flest antal poäng enligt nedanstående tabell. Poäng räknas endast för  högst fem utställningar och om någon pudel deltager i flera tävlingar räknas alltså resultaten från de fem bästa. Om två eller flera pudlar erhåller samma poäng vinner den, som har flest topplaceringar. Om skillnad ej kan ernås verkställes lottning. Resultaten räknas vid av SKK och SPK och dess avdelningar anordnade utställningar. För att priset skall erövras för alltid fodras att samma pudel vinner detsamma tre gånger samt har lämnat i SKK inregistrerad avkomma senast ett år efter det att priset vunnits för tredje gången.

Poängberäkning

Cert=1p
1:a Bh/Bt klass=5p
2:a Bh/Bt klass=4p
3:a Bh/Bt klass=3p
4:a Bh/Bt klass=2p
5:a Bh/Bt klass=1p
BIR=2p
BIM=1p

 

Inteckningar i SPK:södras VP

År Hundens namn Ägare
1985 CH Splash Swedish Summer Love Doris Wasilioff-Backe
1986 CH Splash Fighting Spirit Kenneth Ekensteen
1987 CH Arcardians Supreme Woman Charlotte Sandell
1988 CH Davinas Dream On Anders Rosell
1989 CH Hemmestorps My Moonlight Ann-Gerd&Harald Sibbesson
1990 CH Teenage Pebles Ingrid Persson
1991 CH Trollvikens Christelle Karin Nilsson
1992 CH Super-Sonic's What A Playboy Göran&Yvonne Andersson
1993 CH Racketeer It Ain't No Sin Charlotte Sandell& Margaret Wear
1994 CH Racketeer It Ain't No Sin Charlotte Sandell& Margaret Wear
1995 CH Racketeer It Ain't No Sin Charlotte Sandell
1996 CH Rush Mix Fourcas Dupré Ingalill Hansson&Dan Andersson
1997 CH Actor's Black Patricia Monica Olsson
1998 CH Seductive Wild Child Lina Lindström
1999 CH Avatar Concord Kicki Nielsen
2000 CH Splash Go Get Em Doris Backe
2001 CH Huffish I'm Every Woman Charlotte Sandell
2002 Teenage Strindberg Ingrid Persson
2003 CH Sandust Devils Prototype Åsa Johansson
2004 CH Sandust Status Symbol Susanne Johansson
2005 Huffish On Every Street Charlotte Sandell
2006 CH Huffish On Every Street Charlotte Sandell&Åke Cronander
2007 CH Jawazza Thats A Fact Agneta Rahmberg
2008  CH Sandust Sunday Surprise  Susanne Johansson 
2009 CH Kudos Absolut Mikael&Fredrik Nilsson
2010 CH Kudos Lykke Li Mikael&Fredrik Nilsson