Tillbaka     Tidigare vinnare

Demonic's vandringspris
1999-2008
Skänkt av Birgitta Göransson, Kennel Demonic

Statuter

Priset ska tilldelas den svenskfödda storpudel som erhållit flest poäng enligt nedanstående poängräkning. Ägaren till hunden ska vara medlem i SPK:södras avdelning. Priset tillfaller för gott den person som har flest inteckningar i priset under en tioårsperiod. Om två eller flera personer har samma antal inteckningar förlängs perioden med ytterligare fem år. Donatorn har rätt att tävla om priset men kan inte erhålla det för gott. Vandringspriset ska delas ut vid SPK:södras årsmöte. Det åligger mottagaren av priset att se till att detta är tillgängligt vid nästa årsmöte.

Poänberäkning
Poängen beräknas på utställningsresultat från fem officiella utställningar i SPK eller SKK regi det aktuella året

1: För att erhålla poäng måste hunden ha blivit placerad i BHKL resp. BTKL. Totala antalet besegrade hanhundar (gäller hane) eller totala antalet besegrade tikar (gäller tik) multipliceras med faktorn 0,1.

2: BIR= 1p
3: BIG1=5p  BIG2=4p BIG3=3p  BIG4=2p  BIG5=1p
4: BIS1=5p  BIS2=4p  BIS3=3p   BIS4=2p  BIS5=1p

Tidigare vinnare

År Hund Ägare
1999 CH Avatar Concord Kicki Nielsen, Hjärup
2000 CH Avatar Concord Kicki Nielsen, Hjärup
2001 CH Huffish I'm Every Woman Charlotte Sandell, Ramdala
2002 CH Anwick Avatar Chaunsonair Annika&Peter Sundberg & Stephen Wheeler
2003 CH Anwick Avatar Chaunsonair Annika&Peter Sundberg & Stephen Wheeler
2004 CH Avatar Evangelista Anders Rosell&Stephen Wheeler
2005 CH Huffish On Every Street Charlotte Sandell
2006 CH Huffish On Every Street Charlotte Sandell&Åke Cronander
2007 CH Jawazza Thats A Fact Agneta Rahmberg
2008  ingen sökande   
2009 Ingen sökande  
2010 CH Avatar Jaquetta Anders Rosell & Stephen Wheeler