Tillbaka     Tidigare vinnare

Barfly:s vandringspris
Priset är donerat 1995 av Dan Andersson och Ingalill Hansson, Rydaholm, Kennel Barfly

Tävlan om priset står öppet för nordiskfödd svart mellanpudel, vars ägare är medlem i SPK:södra och bosatt inom dess område. Medlem bosatt utanför området måste ha varit medlem i södra avdelningen ett kalenderår före det att poäng får räknas. Medlem bosatt utanför området som lämnat södra avdelningen och sedan återvänt med samma bostadsadress äger ej rätt att tävla om priset.
 Priset utdelas årligen vid SPK:södras ordinarie årsmöte och tillfaller den nordiskfödda svarta mellanpudel, som under året erhållit flest antal poäng. Poäng räknas på högst sex utställningar vid av SKK och SPK anordnad officiell utställning.
Priset tillfaller för alltid den hundägare som har fem inteckningar i priset, donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erhålla det för alltid. Med priset följer ett album som av vinnaren förses med foto och data om hunden.

Poängberäkning

Bästa tik/hane med CK

1=5 poäng
2=4 poäng
3=3 poäng
4=2 poäng
5=1 poäng
BIR=2poäng
Cert=1 poäng
Maximalt antal poäng för en tävling är 7. Detta är en ändring som är gjord till 1999, för att alltid bästa hund ska vinna.
Vid lika antal poäng vinner den hund som har mest antal BIR-placeringar totalt oavsett antal utställningar. Kan detta inte skilja hundarna åt vinner alltid den yngsta hunden.
 

Inteckningar i Barfly's VP

År Hund Ägare
1996 CH Rush Mix Fourcas Dupré Dan Andersson&Ingalill Hansson
1997 CH Actor's Black Patricia Monica Olsson
1998 CH Rush Mix Fourcas Dupré Dan Andersson&Ingalill Hansson
1999 CH Topscore Barfly Dan Andersson&Ingalill Hansson
2000 CH Topscore Barfly Dan Andersson&Ingalill Hansson
2001 CH Canmoy's Hot Papers Dan Andersson&Ingalill Hansson
2002 CH Black Basic Betty Boop Laila Tuomaala
2003 CH Sandust Devils Prototype Åsa Johansson
2004 CH Canmoy's Legend Dan Andersson &Ingalill Hansson
2005 Sandust Margarita Susanne Johansson
2006 CH Delicados Shakira Mikael Nilsson&Anita Byklum
2007 CH Gouckas Walking Symphony Dan Andersson&Ingalill Hansson
2008 CH Gouckas Walking Symphony Dan Andersson&Ingalill Hansson
2009 CH Saxbyn's Walk Of Fame N' Fortune Christina Nilsson
2010 Zolhills Celebration Agneta Rahmberg