Tillbaka          Tidigare vinnare

Barfly's Minne VP
Priset är donerat 2004 av Dan Andersson och Ingalill Hansson, Rydaholm, Kennel Barfly att delas ut på SPK:södras årsmöte

Tävlan om priset står öppet för alla pudlar oavsett storlek och färg vars ägare är medlem av SPK:södra och bosatt inom dess område. Medlem bosatt utanför området måste ha varit medlem i södra avdelningen ett kalenderår före det att poäng får räknas medlem bosatt utanför området som lämnat södra avdelningen och sedan återvänt med samma bostadsadress äger ej rätt att tävla om priset.

Priset utdelas årligen vid SPK:södras ordinarie årsmöte och tillfaller den pudel som under året erhållit flest antal poäng.


Poäng räknas på högst sex av SPK och/eller SKK anordnad officiell utställning. Poäng får räknas f.o.m den dag hunden uppnått ålder att få tävla som veteran.

 

Priset tillfaller för alltid den hundägare som har fem inteckningar i priset. Donatorn äger rätt att tävla om priset, men ej erhålla det för alltid.

 

Med priset följer ett album som av vinnaren förses med foto och data om hunden.

 

Poängberäkning enligt nedan.

 

Bästa tik/hane med CK

1=5 poäng

2=4 poäng

3=3 poäng

4=2 poäng

R=1 poäng

 

BIR=2 poäng

 

                                            SPK utställning                     SKK utställning

BIS/BIG veteran-1               =3 poäng                             =5 poäng

BIS/BIG veteran-2               =2 poäng                             =4 poäng

BIS/BIG veteran-3               =1 poäng                             =3 poäng

BIS/BIG veteran-4               =0 poäng                             =2 poäng

BIS/BIG veteran-R                                                          =1 poäng

 

Vid lika antal poäng vinner den äldsta hunden.

 

Inteckningar i Barfly's Minne VP
År

Hund

Ägare

2004 CH Avatar Cadenza Anders Rosell&Stephen Wheeler
2005 CH Avatar Concord Kicki Nielsen
2006 CH Avatar Concord Kicki Nielsen
2007 Klagstorpsgårdens Lady In Red Christel Tevin
2008 Ingen sökande  
2009 Ingen sökande  
2010 CH Saisonelle Master Class Anders Rosell&Stephen Wheeler