DVD från PUDELNATIONALEN 2006

3,5 timmar uppdelad i 6 huvudavsnitt och
4 specialavsnitt.
Utställning, finaler, championparad, lydnad,
agility, juniorhandling mm.
Finns att köpa på SPK:södras  aktiviteter och kostar då 200:-
eller genom att kontakta Gunnel Edin
tel: 0411-551215, e-mail som skickar den till er och
priset blir då 210:- och inkluderar brevporto. Du betalar genom att sätta in pengarna
på SPK:södras Pg: 43 65 01-1. Ange ”DVD Pudelnationalen” på inbetalningen.
Genom att köpa den
av Södra avdelningen stöder du vår avdelning med 40:- per DVD.