Tillbaka  

Christel ropar på hjälp med Oliver

Frida lyssnar koncentrerat till hur Hugo ska klippas

Kamma, kamma, kamma, uppåt, uppåt, uppåt!

Karin kammar topknotten på Mysak

Kina kollar om Gizmo har fått rätta linjer bak

Lena med Zamba och Jenny med Qing förbereder pälsarna för klippning

Lunch i oktobersolen

Lunch utomhus trots att det är oktober

Micke på väg till nästa station

Micke visar för Roland hur bakdelen ska klippas på Bimme

Roland berättar en smålandshistoria för Micke