Ett klatt gäng som deltog i "klippkurs steg 1" med sina nyfriserade hundar.