Tillbaka

Rapport från SPK:södras årsmöte 2009.

Text & foto: Birgitta Göransson

47 medlemmar hade hörsammat kallelsen till SPK:södras årsmöte den 15 februari på sedvanlig plats i Höör. Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Bång. Trevligt att se vår ”gamle” ordförande svinga klubban igen, han är ju proffs på detta. Dagordning godkändes efter viss justering, balans-och resultaträkning, verksamhetsplan för 2009 diskuterades och godkändes. Val skedde av nya medlemmar till styrelsen. Till ny ordförande valdes Fredrik Nilsson, till ny ledamot valdes Lene Strandvad och till nya suppleanter valdes Magnus Backstig och Marika Tevin. Ärende och motioner kom som vanligt att ta den mesta av tiden i anspråk. SPK's förtjänsttecken delades ut till Birgitta Göransson och avgående styrelsemedlemmar avtackades. Sedan blev det sedvanlig utdelning av våra vandringspriser. Efter detta avslutades mötet med en fantastiskt god smörgåstårta, kaffe/te samt ytterligare tilltugg.

Vandringspriser delades ut till följande:

Bloomstens I Want To Be A Hilton: ägare Åsa Blom fick SPK's vandringspris till årets storpudel SPK 2008.

CH Sandust Sunday Surprise: ägare Susanne Johansson fick SPK' vandringspris till årets mellanpudel totalt och SPK 2008 och SPK:södras vandringspris.

CH Kudos Stolichnaya: ägare Mikael Nilsson&Fredrik Nilsson& Olga Knorre fick SPK's vandringspris till årets dvärgpudel totalt 2008.

CH Gouckas Walking Symphony : ägare Dan Andersson&Ingalill Hansson fick Barfly's vandringspris

SLCH Vättens Tjalve Af Valhall: ägare Ann-Kristin Petersson fick SPK's vandringspris till årets lydnadspudel 2008 och SPK:södras lydnads-vandringspris.

AgCH Phyrus Black Idun: ägare Annika Ingvarsson fick SPK's vandringspris till årets agilitypudel 2008 small och SPK:södras agilityvandringspris.

LP1 DKUCH Nevis Love-Me Tender: fick SPK:södras bruksvandringspris och Mooguy's bruksvandringspris.

Följand hundar tilldelades champion-och LP rosetter:

Toy pudel

CH Gibsy Witch Am No Angel, ägare Linda Hansen.

Dvärgpudel.

CH Splash Little White Hope, ägare Cecilia Backe

Mellanpudel

CH Saxbyn's Priceless Hit, ägare Christina Nilsson

CH Splash White Delight, ägare Doris Backe

CH Leonardo Da Maya, ägare Doris Backe

CH Sandust Sunday Surprise, ägare Susanne Johansson

Storpudel

CH Jawazza Whithin My Mind, ägare Anki Nilsson

CH Demonic Golden Nugget, ägare Birgitta Göransson & Angelica Green

CH Nevis Love Me Tender, ägare Anita Sjöholm

CH Bar-None On The Prowl To Avatar, Ägare Linda Isgren&Anders Rosell&Stephen Wheeler

CH Dawin Out Of The Shadow, ägare Linda Isgren&Linda Cambell

CH Bar-None Corps Consulaire Calie, ägare Linda Isgren

CH Calie's Catja Af Catthult, ägare Linda Isgren&Christel Berglund

CH Magicalia Bad Habit, ägare Anki Nilsson&Ylva Grannby

CH Pompano Double Pleasure, ägare Lena Tellberg

CH Kudos Ali, ägare Irene Persson

Agility

AgCH Phyrus Black Idun, ägare Annika Ingvarsson

Lydnad

LP1 Björklyckans Silver President, ägare Bengt-Åke Bligård

Våra vandringsprisvinnare. Dan Andersson saknas på bilden.

Våra championat och Lp rosett vinnare. Bengt-Åke Bligård saknas på bilden.

Jan-Erik och Angelica delar ut pudelklubbens förtjänsttecken till Birgitta Göransson

Efter mötet smakade det gott med kaffe och smörgåstårta