Foto från utställningen i Hässleholm den 19 maj 2012

Domare stor: Karin Linde-Klerholm, Sverige. Domare mellan dvärg&toy: Juha Palosaari, Finland