Tillbaka

Protokoll nr 7 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, måndag den 28 april 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Doris Backe

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

 

Suppleanter

Marika Tevin

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

Gunnel Edin

 
    Protokollet innehåller § 70-77.

§70

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§71

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§72

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lene Strandvad och Lena Emmertz.

 

§73

Utställningen den 17 maj 2009

•  Ring 1:     Valp dvärg 4-6

                    Stor 52

                                        Valp mellan 4-6

 
 
•  Ring 2:     Mellan 33

                                        Dvärg 38

                                         Toy 15

 
 
•  Bästa 4-6 och 7-9 till BIS (alla BIR valpar)
•  Totalt 138 anmälda
•  Ännu inga uppfödaregrupper/avelsgrupper, ej svar från två.
•  Vet. Besiktning och insläpp 8.30? Kolla med NSKK (Doris) Ring, intill varandra, gärna fyrkantiga sammanhängande.
•  Start bedömning kl. 9.00
•  Välfungerande betalning. 5-6 icke svenska pudlar ok att de betalar i insläppet.
•  Lena mailar info ang. ringsekreterare till Anita
•  Antal deltagande från styrelsen, tas vid nästa möte.
•  Utställningskommissarie;
o    NSKK xxxxxxxx
•  Bestyrelse:  
o    xxxxxxx, NSKK
o    xxxxxxx, NSKK
o    Fredrik Nilsson SPK
•  Ansvarig veterinär: Fråga NSKK (Doris)
•  Släpet: Lena fixar
•  Kassa och sekretariat:   Anita och Lena- Kassa för domare och ringsekr. m.m. Fredrik fixar med Annika, kvitto?
•  Betalning NSKK:   
•  Lene mailar Annika så att hon kan betala till NSKK, senast 6/5-09, 500 kr./ring samt fikakorgar 2*150 kr, totalt 1300 kr.
•  Katalog:   
o    Till tryck snarast, ca. 80 st.
o    Pris: 30:-
o    Dragning på katalognumret: Doris fixar pris! Anita skriver nummer på kataloger.
•  Lotteri:    En ring å 200 st. 5 kr./st.: Doris fixar pris! DVD/T-shirt/Bok. Magnus köper lotteriringar
•  Domargåva: DVD/Bok samt vin (Lene)
•  Domare: NSKK fixar hotell och hämtning.
•  Prisbord: Blommor(Magnus BIS, vaxatpapper, ca.500 kr.)/Rosetter(Frida)/Foder (xxxx ska kontaktas, Lena håller i kontakten, antal hundar, kritiklappar). Fodret levereras till Askeröd och Lena. Presentkort, Fredrik och Doris tar fram ett förslag till nästa möte.
•  Prisband: Anita och Lena ordnar. Lena kollar upp resultatlistor, se SKK.
•  Nummerlappar: Anita, Fredrik och Magnus fixar.
•  Priskort: CK, HP, BIR, BIM, CERT, CHAMPIONAT exkl. prisband.
•  Plastband: Lena fixar inkl. Klipp
•  Foto: Frida fotar
•  BIS: Ansvarig för att dela pris, Frida. Vandringspriser (Magnus kontaktar xxxxxxx, 3 st. vandringspris)
•  Infobrev: Anita skickar pm, även till domare o. ringsekreterare.
•  Skyltning: Lena
•  Skanning: Marika, dopningpapper inkl skanningsapparat.

§74

PN

Utställningsklippning

Pudelpromenad

Vardagsvård

Pudelnsdag

Informationsbladet

Höstutställningen

Sommarutställningen

MH

Viltspår

Klubbmästerskap

Agility

Freestyle

§75

Övriga frågor.

Kontrakt inoff. Höör o. Pudelnsdag, Höör, betalt och därmed verifierat. Lena dubbelkollar med xxxxxx.

Planen i Malmö, Limhamna BK har godkänt att vi får kontrakt inför utställningen 2010!

Almanackan, royal canin ok som huvudsponsor, budget gjord tillsammans med Annika.

§76

Nästa möte.

Telefon möte den 12 maj 2009, kl. 19.00

§ 77

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson       Lene Strandvad     Lena Emmertz

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka